Say xưa địt liên tục cô bạn gái ngực to Maeda Momoko, cô chưa bị rà ở húm nên hai tay còn để không, quơ quơ, khi thì nện binh binh mặt tôi vô vú, khi lại bợ giữ đầu tôi vì tôi say sưa gục luôn lên ngực làm cô ngộp ngạt, phim xxx nện cô bạn gái Maeda Momoko chống khuỷu tay xuống nệm, bợ lấy đầu tôi chẳng khác cái nạng giữ cho mé đầu hồi bị xụm tới nơi làm tôi nhằn cái vú còn hơn con nít nghịch bú Maeda Momoko…