Chịch em khách hàng ngực đẹp trong chuyến đi du lịch Karen Kaede, nàng, em quản lý sao vậy, em quản lý còn đau nữa không, anh đồng nghiệp sợ quá, em quản lý sướng, à, không, không, không sao, em quản lý sướng anh đồng nghiệp ạ, anh đồng nghiệp, phim vlxx làm tình của dân văn phòng Karen Kaede anh đồng nghiệp làm bất ngờ và mạnh quá, anh đồng nghiệp xin lỗi, anh đồng nghiệp cũng không cố ý, em quản lý thấy thế nào, ui, em quản lý sướng, em quản lý sướng lắm, ư, ư, anh đồng nghiệp thúc vào nhanh đồng nghiệp và mạnh, chạm tận tởi tử cung của em quản lý, lúc ấy em quản lý cảm thấy thốn…