Xuất tinh đầy lồn em người mẫu ảnh cực xinh Chen Meihui, anh đạo diễn và em người mẫu ảnh mây mưa với nhau. Trong căn nhà không người nên rất tự nhiên và thoải mái. Những tiếng rên la, thở gấp của em người mẫu mỗi lần đạt đỉnh khoái cảm. Xem sex xuất tinh vào lồn Chen Meihui anh đạo diễn xuất tinh ngay khi nghe được những âm thanh đó. Hơn 5h sáng cuộc làm tình thứ 5, sau cuộc mây mưa. Anh đạo diễn với em người mẫu dậy ăn sáng chuẩn bị đi làm.