Xả đầy tinh trùng vào lồn ướt của em đồng nghiệp Ai Hoshina, bao nhiêu tinh trùng của anh sếp xuất ra lúc nãy nhờ có dương vật của anh sếp nút lại nên tích đầy trong âm đạo em đồng nghiệp, nay anh sếp đã rút dương vật ra nên bắt đầu từ từ chảy ngược trở ra, nhỏ thành dòng xuống lòng bàn tay anh sếp. Lần đầu tiên anh sếp nhìn kỹ đến vậy tinh trùng của mình, anh sếp đùng đục, dinh dính, anh sếp ấm. Xem sex xvideos em đồng nghiệp Ai Hoshina thót mạnh bụng cho tinh trùng nhỏ ra dễ hơn. Chắc bên trong vẫn còn, nhưng không thấy anh sếp chảy ra thành dòng nữa, em đồng nghiệp mới xoay người ngồi xuống giường và…