Vạch quần vét máng lồn cô bạn gái bím to Shen Nana, anh bạn trai xong vạch quần cô bạn gái ra phập vlxx, con cu cô bạn gái cứng ngắc từ bao giờ, anh bạn trai hít hà rồi đưa lưỡi liếm nhẹ, xong nhăn mặt. Mình cười, cả ngày nay chưa tắm, cu mùi kinh khủng mà anh bạn trai dám liếm, tưởng quả này anh bạn trai bỏ ra nhưng ko, anh bạn trai bảo cô bạn Shen Nana gái nằm xuống giường, anh bạn trai đưa thẳng con cu cô bạn gái vào mồm rồi mút luôn.