Sexhapdan.com – Địt em quản lý hư đốn đi làm chỉ muốn bú chim Emiri Momota, sau khi nghe anh chàng thục nói như vậy, xem phim xxx địt em Emiri Momota thích bú cu cô gái mới hơi ớ người một chút, cô gái suy nghĩ có thể là anh chàng đã hiểu lầm anh chàng thục thật, nghĩ kỹ lại thì anh chàng thục cũng chỉ là quan tâm tới cô gái thôi, chứ tuyệt anh chàng khtôi có bất kỳ một hành động nào vượt lên mối quan hệ từ trước tới nay, phải biết rằng từ lúc cô gái vào làm chi nhánh là dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo của anh chàng, có biết bao cơ hội anh chàng cô gái gần gũi nhưng anh chàng vẫn rất chừng mực, thấy vậy cô gái yên tâm phần nào, gạt bỏ sự nghi ngờ và đề phòng đối với anh chàng…