Phang em người yêu mặc kimono mông tròn Maya Kawamura, ngắn gọn cho mọi người trong Công ty được rõ, với cương vị tạm thời là Trợ lý của Giám đốc. Hoàng đi một vòng chào hỏi các phòng ban rồi những người trong buổi họp kéo đến một nhà hàng gần đó ăn trưa. Khi đó Hoàng mới biết Phó Giám đốc Kinh doanh chính là cái gã có bộ mặt khó ưa từ phòng cô Thu đi ra vào lúc nãy. Rồi đến kiểu doggy Hoàng không thể nào chịu nỗi với cặp mông đầy đặn của cô Thu, vừa nấc liên hồi, địt xnxx tay nó xoa đều mông cô. Chim cô Thu đỏ ửng đón nhận dòng tinh khí Hoàng bắn xối xả…