Nện vào khoảng trống giữa khe lồn đầy lông của bạn gái Guo Tongtong, anh bú, bóp lần xần trong khi một tay vòng lòn vô lưng quần cô bạn gái miết, day lồn cô bạn gái xậm xựt. Cô lao chao như cái cây con bị gió vật, hai chưn lỏng nhỏng đứng không yên. Guo Tongtong phải bảo anh tạm dừng chịch xnxx, dùng đầu chân lôi cái đẩu lại đứng gác chân lên cho vững. Đùi cô bạn gái khuỳnh khuỳnh, khoảng mông trống lỏng giữa hư không, tay anh tự do khoắng mò cái lồn xịch xạc.