Không phát ra tiếng rên khi địt với người tình Rina Uchimura, vừa liếm vừa phát ra những tiếng rên tự thoả mãn, cho tận đến khi mông đít, lỗ đít, và lỗ lồn xnxx cô người tình ướt nhẹp tôi vẫn không biết cô người tình Rina Uchimura đã tỉnh từ lúc nào, hai tay đang vò chặt tấm ga trải giường và cố nhịn để không phát ra tiếng rên, rồi tôi cũng phát hiện ra cô người tình đã tỉnh giấc, vì tôi thấy cô người tình run run giật giật mỗi lần tôi ngoạm mà mút bím cô người tình…