Hứa phải nện nhau với em người yêu trong nhà nghỉ Yu Shinoda, đến đoạn em người yêu cầm con cu anh chàng mà kỳ, cảm giác vui sướng xoạc như phim xnxx với Yu Shinoda, anh chàng nhớ lại những ngày còn nhỏ, ký ức đó lại trở về với anh chàng, đồng thời anh chàng cũng nhớ luôn là anh chàng có hứa với em người yêu một điều là khi lớn lên anh chàng sẽ quan hệ tình dục với em người yêu, chắc là em người yêu cũng nhớ, vì thế nên em người yêu hỏi anh chàng…