Giao lưu phập nhau người yêu mới quen lồn hồng Ayumi Iwasa, nhận 1 câu trả lời đã có sẵn, nhưng tôi không thể tự tạo ra hy vọng như vậy, tại sao lại không thể có 1 sự rõ ràng, tại sao, công nhận 1 điều rằng, lúc đó tôi chưa suy nghĩ như bây giờ, 1 suy nghĩ còn khá sáng, chẳng ảm, đạm giống hiện tại, phim xxx phập Ayumi Iwasa trong tin nhắn cuối cùng tôi đã gửi cô gái lúc đó, dòng cuối cùng là câu to be cont, hoài niệm, cảm giác sẽ còn và tâm trí không lúc nào thôi quên 1 bóng hình…