Em giúp việc rùng mình nện với chủ nhà râu ria Masaki Uehara, tôi hôn lên bụng em giúp việc, tìm thấy cái phéc mơ tuya ở bên eo váy, kéo nó xuống. Cái tiếng xẹt xẹt của chiếc phéc mơ tuya trong căn phòng năm xưa tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ trong tai. Phim sex hay nện Masaki Uehara hai bàn tay của tôi vuốt nhẹ theo chiều dài của bắp đùi khi tôi kéo váy em giúp việc xuống quanh mắt cá chân. Tôi liếm nhẹ vô lỗ rún, em giúp việc rùng mình…