Đút kịch bướm của con gái ruột cả đêm Shoko Takahashi, học phổ thông vốn đã từng sáu lần chính thức được khám phá ấy vậy mà cho đến đêm nay, nó cũng vẫn chưa thể nào hiểu được hết những nét đẹp mỹ miều tiềm ẩn sâu lắng của chị đồng thời hễ cứ xa chị khoảng ba bốn tháng trở lên là nó không sao tránh được cảm giác nhớ nhung, thèm khát, phim sex nhat ban nện con gái Shoko Takahashi ngoài chị ra, hiện giờ nó còn đèo bòng đến những mười tám người tình mà gần đây nhất là chị Mỹ Linh, cô Minh Phương, chị Ngoan, chị Phấn, chị Mến thế nhưng nếu giả sử như có ai hỏi nó rằng có bao giờ quên được chị không thì…