Địt cô bạn thân khi xin sống chung vài tháng Meguro Nishiki, một tay cậu bạn giữ lấy đùi, tay còn lại cậu bạn cầm dương vật ấn thật mạnh vào trong âm đạo cô bạn thân. Một tiếng bụp rất nhỏ phát ra trong âm đạo và dương vật cậu bạn cắm ngập trong cái lỗ mềm mại chật cứng đó. Xem sex xxx cô bạn thân Meguro Nishiki kêu á lên một tiếng rồi khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn thân nhăn nhó trông rất tội nghiệp. Tay cô bạn thân Meguro Nishiki khua sang hai bên suýt nữa thì trúng mặt cậu bạn. Lỗ âm đạo cô bạn thân như đang banh ra khi lần đầu tiên bị một chiếc dương vật cắm vào.