Đi đến phòng làm việc rồi địt em nhân viên Shen Nana, nước miếng của ông sếp lan xuống ướt cả hậu môn. Ông sếp cảm thấy kích thích vô cùng, dương cụ của ông sếp đã cứng ngắt tự lúc nào rồi. Ông sếp đưa ngón trỏ vào giữa hai đùi và khều khều hai mép của, chỉ nẩy mông lên, miệng ú ớ chẳng ông sếp được. Ông sếp cười “hà hà” như biết chắc rằng chút nữa đây thì cái cửa mình của sẽ ướt mem vì bàn y điệu nghệ của ông sếp. Nghĩ thế trong đầu, ông sếp đưa ngón cái vét cái mép của, xem sex xnxx quan hệ với Shen Nana ngón trỏ ông sếp cù cưa để tìm âm hạch của em nhân viên Shen Nana.