Cực sướng chịch nhau với anh bạn trai lâu ngày không gặp Eva Elfie, cấm ngang trái loạn luân trong một đêm về sáng và không biết sau này có còn lần thứ hai nữa hay không vì lần này cả hai mặc dù đang lần chần nhưng có vẻ chắc chắn là sẽ cùng nhau đi đến giai đoạn tận cùng quan trọng nhất của mối tình vụng trộm, lúc này, tôi đã thưởng thức trọn vẹn tất cả mọi chốn, xoạc beeg cùng Eva Elfie mọi chổ nơi phần trên tấm thân ngọc ngà của cô nàng và thật tình mà nói là nó cảm thấy rất lạ lùng, rất khó cô nàngu không sao hiểu được tường tận lý do dẫn đến như…