Chuốc thuốc mê phang em hàng xóm da sáng dáng cao Xun Xiao Xiao, anh chị em trong gia đình hay họ hàng bà con nhất là đồng nghiệp. Bởi vì cần tiết lộ ra thì nhà trường sẽ sẵn sàng sa thải cô ngay do họ không bao giờ cần một người sắp chết để làm việc cho họ cả vả lại lúc cô hãy còn sống, phim sex khong che làm tình Xun Xiao Xiao dễ dầu họ còn sợ bị truyền nhiễm cho người khác, cho học sinh nữa là. Cô Phương dự định là hết năm học này, cô sẽ xin thuyên chuyển về tỉnh Tiền Giang – nơi chôn nhau cắt rốn của cô để khi đến lúc từ giã cõi đời nghiệt ngã này, cô sẽ được trút hơi thở cuối cùng…